Бүтээгдэхүүн
Дээврийн сэндвич хавтан
Бүтээгдэхүүний код : EPS
Хэмжээс : 950мм өргөн Х ...... урт
Барилгын металл хийц, эдлэл
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс : захиалагчийн хүсэлтээр
Хөөсөнцөр хавтан
Бүтээгдэхүүний код : EPS
Хэмжээс : 1м Х 60см Х 6м
Өндөр хүчдлийн болон холбооны цамхаг
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс : any
Төрөл бүрийн хэв, хашмал
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс : Any
С хэлбэрийн төмөр (прогон)
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс : №15, №16, №20
Сэндвичэн түр барилга
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс : захиалагчийн хүсэлтээр
Өндөр хүчдлийн бетон тулгуур
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс :
Ханын сэндвич хавтан
Бүтээгдэхүүний код : EPS
Хэмжээс : 950мм өргөнтэй
Металл ферм
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс : 12м-36м алгасалтай
Төрөл бүрийн хашаа, цонхны хаалт
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс : захиалагчийн хүсэлтээр
Хүнсний Хусандай мөөг
Бүтээгдэхүүний код :
Хэмжээс :
Бүтээгдэхүүний нэр Дээврийн сэндвич хавтан
Бүтээгдэхүүний код EPS
Хэмжээс 950мм өргөн Х ...... урт
Үнэ
Үйлдвэр Сэндвич, хөөсөнцөр хавтангийн үйлдвэр

Нэр Хэмжих
нэгж
Зузаан
/мм/
Борлуулах үнэ
/төг/ НӨАТ-гүй
НӨАТ-тай
Дээврийн хавтан m 100 33.100 36.410
m 150 34.900 38.390
m 200 37.600 41.360