2021 он, Преком ХХК-ний лифтний рамны төмөр карказ хийц

Лифтны төмөр карказ хийцийг амжилттай хийж гүйцэтгэж, хүлээлгэн өгөв.

© 2024 gankhiits.mn